Spektrofotometria dla Xanthochromia

Schemat chromatyczności. Pokazano wykres chromatyczności 1931 Internationale de l Eclairage (CIE) z współrzędnymi chromatyczności x-y 72 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego zawierających bilirubinę (żółte kropki) w odniesieniu do świetlówki CIE D65 (biały krzyż). Dla celów referencyjnych wskazano współrzędne chromatyczności x-y oraz długości fal barw spektralnych od 550 nm (odpowiadające zielonkawo-żółtemu) do 620 nm (odpowiadające czerwieni). Obszar odpowiadający czystemu żółtemu, który waha się między 575 a 580 nm (jak zauważyli Petzold i Sharpe4), jest pokazany na szaro. Wykres kołowy pokazuje proporcje próbek wizualnie zidentyfikowanych jako zielonkawe, żółte (ksantochromowe) i czerwonawe przez przeszkolonych obserwatorów klinicznych. Pełny wykres chromatyczności jest pokazany w lewym dolnym rogu.
Ksantochromia lub żółte pojawienie się płynu mózgowo-rdzeniowego są często stosowane w celu potwierdzenia podejrzenia krwotoku podpajęczynówkowego.1,2 Jest on związany z obecnością bilirubiny, produktu krwi, który powstaje tylko in vivo na skutek enzymatycznej transformacji hemoglobiny. Jednak wizualna ocena płynu mózgowo-rdzeniowego dla ksantyochromii jest wysoce subiektywna i niewiarygodna, szczególnie w przypadkach, w których obecne są inne produkty krwiopochodne, takie jak oksyhemoglobina.1,2 Rozpoznanie różnicowe może być dodatkowo komplikowane wysokim poziomem białka i wysokim poziomem liczba komórek, jak w przypadku zapalenia opon mózgowych i martwicy, lub obecność innych pigmentów (mianowicie karotenoidów). Aby odróżnić pigmenty w płynie mózgowo-rdzeniowym, takie jak bilirubina, które są klinicznie ważne dla diagnozowania krwotoku podpajęczynówkowego i innych rodzajów krwotoków wewnątrzmózgowych z tych, które nie są ważne, zaleca się raczej obiektywną spektrofotometrię niż ocenę wizualną. Ponieważ bilirubina ma charakterystyczną sygnaturę – absorbancję w niebieskim zakresie (450 do 460 nm) – można ją łatwo zidentyfikować za pomocą spektrofotometrii. Ponadto za pomocą standardowych procedur kolorymetrycznych, które zostały ustanowione przez Komisję Internationale de l Eclairage (CIE lub Międzynarodowa Komisja ds. Oświetlenia), spektrofotometryczny ślad można przekształcić na jego współrzędne chromatyczności.3 Te procedury umożliwiają wykreślenie śladu na schemacie geometrycznym (diagram chromatyczności CIE 1931 dla pola widzenia 2 stopni) i umożliwić określenie jego dominującej długości fali (odpowiadającej barwie) w odniesieniu do średnich warunków światła dziennego (standardowe oświetlenie świetlne CIE D65) (rysunek 1).
Analiza spektrofotometryczna 632 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskana w Krajowym Szpitalu Neurologii i Neurochirurgii w Londynie w okresie od stycznia 1996 r. Do kwietnia 2004 r. Wykazała, że 72 zawierało bilirubinę. Spośród nich jedynie 15 (21%) zawierało bilirubinę w monoterapii i wyglądało na czyste żółte (14 procent) lub zielonkawo-żółte (7 procent) (Figura 1). Znacznie wyższa liczba, 57 (79%, chi-kwadrat = 49,0, P <0,001), zawierała oksyhemoglobinę oraz bilirubinę. Ich wygląd wahał się od czerwonego i czerwono-różowego do pomarańczowego. Odkrycia te ujawniają, że około 80 procent próbek płynu mózgowo-rdzeniowego zawierających znaczne ilości bilirubiny nie jest zazwyczaj postrzeganych jako ksantochromowe (tj. Żółte) Co równie ważne, nie można w sposób wiarygodny wykluczyć obecności bilirubiny w przypadku próbek płynu mózgowo-rdzeniowego, które są wyraźnie czerwone.
W Wielkiej Brytanii wskaźnik wizualnej oceny płynu mózgowo-rdzeniowego spadł z 24 procent do 6 procent, podczas gdy zastosowanie spektrofotometrii wzrosło z 76 procent do 94 procent, po wprowadzeniu nowych wytycznych dotyczących wykrywania pigmentów płynu mózgowo-rdzeniowego. Ta zmiana zmniejszyła szacowany poziom błędu z 40 procent do 9 procent. Oczywiście, ksantochromia na podstawie jedynie wizualnej oceny jest niejednoznaczną koncepcją kliniczną, fizjologiczną i biochemiczną. Dwa ostatnie badania pokazały jednak, że wizualna ocena próbek płynu mózgowo-rdzeniowego dla ksantochromii jest nadal najczęstszą metodą stosowaną w Stanach Zjednoczonych.2.6 Uważamy, że ta praktyka powinna zostać natychmiast poddana ponownej ocenie.
Axel Petzold, MD, Ph.D.
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London WC1N 3BG, United Kingdom
a. [email protected] ucl.ac.uk
Geoffrey Keir, Ph.D.
Institute of Neurology, London WC1N 3BG, Wielka Brytania
Lindsay T. Sharpe, Ph.D.
Institute of Ophthalmology, London EC1V 9EL, Wielka Brytania
6 Referencje1. Brytyjski krajowy program oceny jakości zewnętrznej grupy immunohistochemicznej. Krajowe wytyczne dotyczące analizy płynu mózgowo-rdzeniowego dla bilirubiny w podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego. Ann Clin Biochem 2003; 40: 481-488
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Edlow JA, Bruner KS, Horowitz GL. Xanthochromia. Arch Pathol Lab Med 2002; 126: 413-415
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Wyszecki G, Stiles WS. Nauka o kolorze: pojęcia i metody, dane ilościowe i formuły. 2nd ed. Nowy Jork: John Wiley, 1982.
Google Scholar
4. Petzold A, Sharpe LT. Odczytuj pamięć i dyskryminację u małych dzieci. Vision Res 1998; 38: 3759-3772
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Patel D, White P, Egner W., Beetham R. Krajowe wytyczne do analizy bilirubiny CSF i ich wpływu. W: Proceedings of National Association of Clinical Biochemists National Meeting, Birmingham, England, 18-20 maja 2004. streszczenie.
Google Scholar
6. Sędzia B. Analiza laboratoryjna ksantochromii u pacjentów z podejrzeniem krwotoku podpajęczynówkowego: badanie krajowe. W: Proceedings of American College of Emergency Physicians Scientific Assembly, Philadelphia, 23-25 października 2000. streszczenie.
Google Scholar
(23)
[więcej w: dwunastnica położenie, kruczenie jelit, końcowa część jelita grubego ]
[podobne: kłykciny kończyste leczenie, kłykciny kończyste objawy, kminek właściwości ]