We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
ban
Hi-pot SF6 coupling Surat

Hi-pot SF6 coupling Surat

Hi-pot SF6 coupling Surat,May 04, 2021Tính chất của khi sf6 là gì hay Sulfur hexafluoride rất đặc trưng với cấu tạo phân tử được tạo thành từ sự kết hợp 1 nguyên tử lưu huỳnh và 6 nguyên tử flo.. Lịch sử phát triển của khí Sf6. Khí này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1900 trong phòng thí nghiệp của Faculte de Pharmacie de, Paris.

[email protected]
Get Quick Quote

Need more information about our products and prices?Just contact us, we are waiting for you!

  • productname
  • name
  • email
  • telephone
  • message

Relate Product

CONTACT CONTACT US

Are You Looking for A Consultant?

toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online