cytologia wieliczka

Jednak komórki SM / SEMA3F nie dawały przerzutów, z wyjątkiem mikrometastatycznego uszkodzenia (<200 .m) u z 10 myszy. Tak więc SEMA3F hamuje nie tylko migrację i inwazję w miejscu pierwotnym, ale także kolonizację płuc. Jakie są mechanizmy indukowanego przez SEMA3F hamowania przerzutów. Metastasis to proces wieloetapowy (36). Aby dokonać przerzutu, komórki nowotworowe muszą być zdolne do początkowego wzrostu w miejscu pierwotnym, migrować i atakować naczynia krwionośne lub naczynia limfatyczne, przeżyć w krążeniu, unikać komórek odpornościowych gospodarza, wynaczynić do odległego narządu i reagować na nowe narządy. (36). Zablokowanie jednego kroku w tym procesie może wystarczyć, aby uniemożliwić komórkom dotarcie do miejsca docelowego. Jednym z możliwych mechanizmów jest to, że SEMA3F działa bezpośrednio na komórki nowotworowe wyrażające NRP2 w celu zahamowania ich aktywności nowotworowej. Dowodem na bezpośrednie działanie jest to, że nadekspresja SEMA3F hamuje podstawową migrację komórek nowotworowych SM zasadniczo, trzy do dziesięciokrotnie, w teście komorowym Boydena. Ponadto adhezja tych komórek naniesionych na FN jest pięciokrotna w porównaniu z adhezją komórek kontrolnych nie wyrażających SEMA3F. Ponadto adhezja rodzicielskich (A375P) nie-przerzutowych komórek czerniaka (które eksprymują SEMA3F) do FN jest hamowana w stopniu podobnym do obserwowanego w transfekowanych komórkach, około pięć razy, w porównaniu z adhezją agresywnych komórek SM (co nie wyrażać SEMA3F). Spadek przyczepności był skorelowany z towarzyszącym zmniejszeniem poziomów integryny y1 w komórkach SM / SEMA3F. Integryny a3 (3, A 4a 1, A 5a i a v A wszystkie wiążą się z FN; a komórki SM eksprymują głównie. 5. 1. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami wykazującymi, że białka SEMA3 hamują adhezję i migrację komórek nowotworowych i ECs za pośrednictwem integryny av1 (22, 37). Łącznie wyniki te sugerują, że hamowanie przerzutów nowotworowych przez SEMA3F jest skorelowane z obniżeniem poziomów integryny oraz z adhezją i migracją komórek nowotworowych. Mechanizm ten jest zgodny z wcześniejszymi doniesieniami, że rodzina integrynowych białek adhezyjnych sprzyja wiązaniu i migracji komórek na otaczającym je ECM oraz że kilka integryn odgrywa kluczową rolę w promowaniu angiogenezy guza i przerzutów nowotworowych (38). Kolejnym ważnym krokiem w metastazie jest zdolność komórek guza do inwazji zrębu. Zgodnie z tą właściwością, komórki eksprymujące SEMA3F wykazują zmniejszoną inwazję przez błony pokryte Matrigelem (Matrigel, BD Biosciences) in vitro, inny bezpośredni wpływ na komórki nowotworowe (dane nie pokazane). Znaczące zahamowanie adhezji, migracji i inwazji może wyjaśnić, dlaczego komórki SM / SEMA3F nie mogą dawać przerzutów nawet po wstrzyknięciu bezpośrednio do krążenia w badaniach z przerzutami doświadczalnymi. Bezpośredni wpływ SEMA3F na adhezję, migrację i inwazję komórek czerniaka SM jest najprawdopodobniej zależny od NRP2, funkcjonalnego receptora SEMA3F. Powinowactwo SEMA3F do NRP2 jest 10 razy większe niż w przypadku NRP1 (5). Komórki SM wyrażają wysokie poziomy białka NRP2, receptora o wysokim powinowactwie, ale niewykrywalne poziomy białka NRP1, receptora o niskim powinowactwie. Ponadto, jak wykazano w doświadczeniach z chemorepulsacją, SEMA3F indukuje odpychanie tylko w EC wyrażających NRP2, a nie w EC wyrażających NRP1. SEMA3F indukuje również odpychanie LEC, które eksprymują tylko NRP2 (omówione poniżej). Jednakże doniesiono, że w wyniku działania SEMA3F pośredniczy NRP2 w komórkach C100, ale w NRP1 w komórkach MCF7 (37). Tak więc, chociaż jest to wysoce nieprawdopodobne, nie możemy całkowicie wykluczyć, że NRP1 jest również celem SEMA3F. Zmiany w mikrośrodowisku guza, prowadzące do enkapsulacji guza, mogą być kolejnym mechanizmem przyczyniającym się do indukowanego przez SEMA3F hamowania przerzutów
[przypisy: kiełki słonecznika, osp opalenica, inteligencja emocjonalna pdf ]